Gwasanaethau brys yn paratoi am 'Ddydd Gwener Gwallgof'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r gwasanaethau brys yn paratoi am un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn wrth i ddathliadau'r Nadolig ddechrau.

Y dydd Gwener olaf cyn y Nadolig yw 'Dydd Gwener Gwallgof' ac mae'n aml yn noson brysur iawn i fwytai a thafarndai ond hefyd yr heddlu a pharafeddygon.

Dywedodd y gwasanaethau brys y dylai pobl fod yn ofalus eleni ac ymddwyn yn gyfrifol.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, heddluoedd, byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn anelu at sicrhau bod pobl sy'n dathlu yn gwneud hynny'n ddiogel.

Derbyniodd y gwasanaeth 800 o alwadau Ddydd Gwener Gwallgof y llynedd tra oedd 734 yr un noson yn 2013.

Disgrifiad,
Geraint Thomas fu'n treulio noson gyda pharafeddyg yng Nghaerdydd

'Pwysau'

Fel arfer, mae'r gwasanaeth yn derbyn 630 o alwadau ar nos Wener arferol yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Gordon Roberts o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Mae partis yn elfen amlwg yr adeg yma o'r flwyddyn sydd yn creu pwysau ar griwiau ambiwlans a staff clinigol canolfannau cyswllt.

"Mae'n hawdd anghofio faint o alcohol mae rhywun wedi ei yfed pan mae rhywun yn mwynhau ei hun ond tra ein bod yn delio gydag achosion sy'n gysylltiedig ag alcohol, fe allai hyn greu oedi wrth i ni geisio delio gyda sefyllfa byw neu farw.

"Dydyn ni ddim am sbwylio hwyl neb ond rydym yn gofyn i'r cyhoedd yfed yn gyfrifol a mwynhau eu hunain yn ddiogel."

Adnoddau ychwanegol

Ffynhonnell y llun, Arall

Y dydd Gwener hwn bydd yr ymddiriedolaeth yn darparu adnoddau ychwanegol ar hyd Cymru ac mae cynlluniau ar y gweill i ddarparu gwasanaethau ychwanegol mewn rhai o'r trefi a'r dinasoedd mawrion.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans y dylai pobl feddwl yn ofalus cyn cysylltu gyda'r gwasanaethau brys, gan alw 999 mewn achosion pan fod bywyd rhywun yn y fantol, pan fod rhywun yn ddifrifol wael neu wedi ei anafu.

Mae'r gwasanaeth yn cynghori pobl sy'n bwriadu ymuno yn y dathliadau i:

  • Beidio yfed ar stumog wag;
  • Yfed dŵr bob yn ail â diodydd meddwol;
  • Peidio gadael diodydd heb gadw llygad arnyn nhw;
  • Edrych ar ôl ffrindiau, gan sicrhau bod pawb yn gwybod sut yr ydyn nhw'n bwriadu mynd adref ar ddiwedd y noson.