Methu targed amseroedd aros ar gyfer mis Tachwedd

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth amseroedd aros yn unedau brys Cymru waethygu fis diwethaf.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 81% o gleifion wedi cael eu gweld o fewn pedair awr yn ystod mis Tachwedd.

Targed Llywodraeth Cymru ydi i 95% o gleifion gael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau o fewn yr amser hwnnw.

81.4% o gleifion gafodd eu gweld o fewn pedair awr fis diwethaf - i lawr o 83.7% ym mis Hydref ac 84% mis Medi.