Cartre preswyl: Dynes yn euog o gamymddwyn proffesiynol

Cyhoeddwyd

Mae perchennog cartre preswyl yng Nghaerdydd wedi ei chael yn euog o gamymddwyn proffesiynol wedi i ddynes syrthio lawr siafft lifft.

Roedd Dr Nasik Al-Mufti gerbron panel disgyblu Cyngor Gofal Cymru a chafodd rybudd am ddwy flynedd.

Bu farw May Lewis, 96 oed, ar ôl disgyn chwe metr (20 troedfedd) yng Nghartref Gofal Pontcanna House yn 2012.

Cafodd gofalwr Mrs Lewis, Carol Conway, anafiadau difrifol pan gerddodd am yn ôl i mewn i'r lifft gyda Mrs Lewis mewn cadair olwyn.

Ym mis Awst cafodd Dr Al Mufti a'i gŵr, Shirwan, orchymyn llys i dalu dirwy o £100,000 oherwydd y digwyddiad.

'Codi cwestiynau'

Clywodd y gwrandawiad fod problemau gyda'r lifft yn y cartref, oedd yn eiddo i Dr Al-Mufti a'i gŵr, yn 2012.

Cyngor peiriannydd oedd peidio defnyddio drws y lifft ar yr ail lawr, ond roedd aelodau staff yn defnyddio allwedd brys yn aml er mwyn agor y drws.

Fe ddywedodd cadeirydd y panel, Helen Potts, fod y digwyddiad yn "drasiedi, ond yn ddamwain oedd yn debygol o ddigwydd".

Ychwanegodd fod ymddygiad Dr Al-Mufti "yn annigonol" ac yn "codi cwestiynau am addasrwydd cadw Dr Al-Mufti ar y gofrestr".

'Digwyddiad neilltuol'

Dywedodd cynrychiolydd ar ran Dr Al-Mufti fod y digwyddiad yn "drasiedi".

Fe ddywedodd nad oedd unrhyw bryderon ynglŷn â Pontcanna House cyn 2012, a bod dim problem wedi codi yn dilyn hynny.

"Digwyddiad neilltuol" oedd yr hyn ddigwyddodd i Mrs Lewis, meddai.

Mae'r panel yn ystyried a fydd Dr Al-Mufti'n cael ei disgyblu.