Pysgotwyr yn colli adolygiad barnwrol yn dilyn brwydr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Erwlas

Mae pysgotwyr, oedd yn honni bod llyn yng Ngwynedd o dan fygythiad oherwydd difrod amgylcheddol, wedi colli adolygiad barnwrol.

Yn ôl y grŵp, roedd gwagio carthion amrwd ac wedi'u trin yn Llyn Padarn, ger Llanberis, gan Dŵr Cymru yn bygwth dyfodol y torgoch, pysgodyn prin yn y llyn.

Roedd Cymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni wedi honni nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud digon i warchod y pysgod.

Ond yn Llys y Goron Caernarfon fe ddywedodd Mr Ustus Hickinbottom fod y llyn wedi cael ei ail-lenwi gyda physgod ers 2011 er mwyn goroesi'r broblem o ddiffyg lle i roi wyau.

Siomedig

"Does dim tystiolaeth," meddai, "fod llai o bysgod yn y llyn ers 2007 ac mae 'na dystiolaeth bod y lefel yn uwch erbyn hyn nag yr oedd yn 2005 sy'n awgrymu o leia nad yw'r dŵr yn effeithio ar y pysgod yn andwyol."

Dywedodd ysgrifennydd Cymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni eu bod yn siomedig.

"Mae'r ddadl yma wedi mynd yn ei blaen ers 1992 ac oni bai am ymdrechion y gymdeithas, byddai pethau wedi bod llawer yn waeth," meddai Huw Hughes.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae penderfyniad y barnwr yn cadarnhau ein hasesiad o honiad y gymdeithas o ddifrod amgylcheddol i Lyn Padarn."