Pryder rhieni ym Meirionnydd am gyflwr ysgol

Craig Duggan
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adeilad wedi ei ganmol am ei gynaladwyedd a'i eco-gyfeillgarwch

Mae rhieni plant ysgol gynradd ym Mharc Cenedlaethol Eryri, wnaeth ennill gwobr am ei dyluniad, yn dweud eu bod yn poeni am gyflwr yr adeilad, ac effaith diffygion ynddo ar eu plant.

Mae to Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn ger Tywyn yn gollwng, dim ond dwy flynedd ar ôl iddi gael ei hagor.

Pan mae hi'n bwrw glaw mae'n rhaid i athrawon gadw bwcedi yn yr ystafell ddosbarth i ddal diferion o ddŵr ac mae rhai o deils y nenfwd wedi eu difrodi gan ddŵr.

Mae'r adeilad, sydd â gwair ar rannau helaeth o'r to, wedi cael ei ganmol am ei gynaladwyedd, ei eco-gyfeillgarwch ac am y ffordd mae'n gweddu i'r tirwedd o'i gwmpas.

Roedd yr adeilad ar restr fer y Fedal Aur am Bensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni, a'r llynedd enillodd wobr gyntaf trwy Brydain gan y Sefydliad Cynllunio Trefol.

£5.5m i'w hadeiladu

Fe wnaeth yr adeilad gael ei godi ar gost o bron i £5.5m i'w hadeiladu ac mae tua 100 o blant yn yr ysgol.

Mae rhieni yn canmol yr athrawon a'r cyfleusterau modern yn yr ysgol ond maen nhw'n dweud eu bod yn bryderus ynglŷn â'r problemau gyda'r to.

Gwnaed cais ar Gyngor Gwynedd i ymchwilio.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Gan fod rhai diffygion wedi eu hamlygu mewn dau leoliad ar do'r adeilad, mae'r cyngor wedi trefnu i'r prif gontractwr ymgymryd â'r gwaith atgyweirio angenrheidiol.

"Byddant yn cwblhau'r gwaith cyn gynted a bo modd. Ni fydd unrhyw gost i'r Cyngor ar gyfer cwblhau'r gwaith atgyweirio.

"Pe byddai yna unrhyw berygl i iechyd, byddai'r cyngor wedi cau'r rhannau perthnasol o'r adeilad yn syth.

"Mae'n werth nodi fod sustem wresogi effeithlon tu hwnt wedi ei osod yn yr ysgol sy'n golygu nad oes yna leithder yn yr adeilad."