'Angen mwy o ofal wedi genedigaeth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Lora Evans o ardal Sgeti, Abertawe sy'n sôn am ei phrofiadau o PTSD

Mae menyw o Abertawe wedi dweud nad oes digon yn cael ei wneud i ddelio gyda math o drawma sy'n effeithio ar rai menywod ar ôl rhoi genedigaeth.

Dywedodd Lora Evans o Sgeti fod menywod yn gallu dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) sy' fel rheol yn cael ei gysylltu â milwyr ar ôl iddyn nhw ddod nôl o ryfel.

Bu'n rhaid iddi fod yn absennol o'i gwaith am 18 mis ac roedd yn dioddef o gyflwr panig ar ôl rhoi genedigaeth.

Dywedodd iddi gael newidiadau emosiynol mawr a'i bod yn ddiamynedd iawn gyda'i gŵr a bod hyn yn peryglu ei phriodas.

"Ro'n i'n becso llawer," meddai, "yr holl beth yn sioc ... o'n i'n ofan pobl o'r diwrnod cynta ar ôl ca'l y babi.

"O'n i'n ffaelu gyrru, ffaelu mynd nôl i'r gwaith, ffaelu cysgu o gwbl, wy'n credu mod i ddim wedi cysgu'n iawn am bron i flwyddyn."

Miloedd yn dioddef

Bob blwyddyn mae miloedd o fenywod ym Mhrydain yn diodde' o broblemau iechyd meddwl ar ôl cael plant a bron 20% yn diodde' o rywfath o salwch.

Yng Nghymru mae ymgyrchwyr wedi honni nad yw 70% o fenywod sydd naill ai'n feichiog neu wedi cael plentyn yn cael triniaeth iechyd meddwl arbenigol.

Mae elusen Mind Cymru wedi dweud nad oes digon o ymchwil.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn buddsoddi £1.5 miliwn yn ychwanegol bob blwyddyn er mwyn gwella gofal iechyd i fenywod ar ôl iddyn nhw roi genedigaeth.