Beirniadu taliadau i uwch swyddogion Amgueddfa Genedlaethol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gweithwyr yr Amgueddfa ar streic fis Awst diwethaf

Mae'r Amgueddfa Genedlaethol wedi cael ei beirniadu gan bwyllgor o Aelodau Cynulliad am gynnig pensiwn a thaliadau diswyddo hael i uwch-swyddogion, er eu bod yng nghanol dadl gyda gweithwyr eraill ynglŷn â'u cyflogau.

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dweud ei fod yn poeni am yr effaith negyddol y mae'r taliadau i uwch-swyddogion yn ei gael ar ddelwedd y sefydliad.

Ers 2015 mae nifer o streiciau wedi eu cynnal gan staff yr Amgueddfa mewn anghydfod ynglŷn â thaliadau ar y penwythnos.

Dywed adroddiad y pwyllgor cyfrifon cyhoeddus eu bod yn poeni am sefyllfa o ran "effaith niweidiol y mae hyn wedi ei gael ar ddelwedd gyhoeddus yr Amgueddfa, yn enwedig o ran taliadau a roddwyd yn ddiweddar i uwch swyddogion, tra ei bod yn ymddangos bod y staff ar gyflogau is yn derbyn toriadau".

Dywedodd Darren Millar, AC Ceidwadol a chadeirydd y Pwyllgor: "Mae angen i bobl fod a hyder fod cyrff cyhoeddus yn gwneud eu gwaith yn effeithiol ac yn rhoi gwerth am arian."

Mewn datganiad, mae'r Amgueddfa yn cydnabod fod angen iddyn nhw wneud newidiadau i'w cynllun taliadau yn unol â sefydliadau cyhoeddus eraill.