BBC Cymru Fyw

Cwest i farwolaeth bachgen 15 oed mewn ysgol yng Nghleirwy

Published
image captionCaeodd perchnogion yr ysgol, Hillcrest o Hampshire, yr ysgol yn Rhagfyr 2012
Bydd cwest yn cael ei gynnal i farwolaeth bachgen 15 oed mewn ysgol ym Mhowys.
Cafodd corff Jordan Woonton o Sir Nottingham ei ddarganfod yn Ysgol Pentwyn yng Nghleirwy ger Y Gelli Gandryll ym Mehefin 2012. Cafodd ymchwiliad mewnol ei gynnal.
Bydd y cwest yn edrych ar gynlluniau gofal, hyfforddi staff a pha mor addas oedd yr ysgol.
Caeodd perchnogion yr ysgol, Hillcrest o Hampshire, yr ysgol yn Rhagfyr 2012 a chafodd y cwmni ddirwy o £2,400 yn 2014.
Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd y byddai'r cwest yn hydref 2016 yn para am bythefnos.
Dywedodd Crwner Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro Chris Woolley y byddai rheithgor yn y cwest am fod y bachgen yn "ifanc ac yn fregus" ac oherwydd ei fod yn byw mewn amgylchiadau oedd yn debyg i lety cadw.
Yn yr ysgol roedd bechgyn ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddwyn.