BBC Cymru Fyw

Trwy Fy Llygaid i: Rhagfyr

Published

Bob mis mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffwyr Cymru arddangos rhai lluniau o'u prosiectau diweddar. Kristina Banholzer o'r Felinheli sy'n arddangos ei gwaith y tro hwn, ac fel y gwelwch chi mae hi wedi bod mewn cwmni dethol iawn!

image captionPwy yw'r Siôn Corn swil?
image captionBarod am y tymor saethu
image captionPopeth yn barod ar gyfer yr ŵyl?
image captionMae 'na hen ddisgwyl 'mlaen yng Nghaernarfon. Ond am bwy?
image captionDoes dim angen gwn i hela
image captionBeca Lyne-Pirkis yn mynd i ysbryd yr ŵyl tra'n ffilmio rhifyn Nadolig 'Becws' ar gyfer S4C
image captionDan bwysau'r Nadolig hwn?
image captionDug a Duges Caergrawnt yn clywed am waith GISDA yng Nghaernarfon
image captionAlarch unig ar Lyn Padarn, Llanberis
image captionOlion y prysurdeb diwydiannol a fu yn Rhyd Ddu, Dyffryn Nantlle
image captionY bore bach yw'r amser gorau i hela
image captionGolygfa o 'Difa', sioe ddiweddar Theatr Bara Caws
image captionYdy William wedi bod yn gwylio 'Becws'?
image caption'Dolig Llawen!