Trwy Fy Llygaid i: Rhagfyr

  • Cyhoeddwyd

Bob mis mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffwyr Cymru arddangos rhai lluniau o'u prosiectau diweddar. Kristina Banholzer o'r Felinheli sy'n arddangos ei gwaith y tro hwn, ac fel y gwelwch chi mae hi wedi bod mewn cwmni dethol iawn!

Pwy yw'r Sion Corn swil?
Disgrifiad o’r llun,
Pwy yw'r Siôn Corn swil?
Disgrifiad o’r llun,
Barod am y tymor saethu
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Popeth yn barod ar gyfer yr ŵyl?
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na hen ddisgwyl 'mlaen yng Nghaernarfon. Ond am bwy?
Disgrifiad o’r llun,
Does dim angen gwn i hela
Disgrifiad o’r llun,
Beca Lyne-Pirkis yn mynd i ysbryd yr ŵyl tra'n ffilmio rhifyn Nadolig 'Becws' ar gyfer S4C
Disgrifiad o’r llun,
Dan bwysau'r Nadolig hwn?
Disgrifiad o’r llun,
Dug a Duges Caergrawnt yn clywed am waith GISDA yng Nghaernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Alarch unig ar Lyn Padarn, Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Olion y prysurdeb diwydiannol a fu yn Rhyd Ddu, Dyffryn Nantlle
Disgrifiad o’r llun,
Y bore bach yw'r amser gorau i hela
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o 'Difa', sioe ddiweddar Theatr Bara Caws
Disgrifiad o’r llun,
Ydy William wedi bod yn gwylio 'Becws'?
Disgrifiad o’r llun,
'Dolig Llawen!