Iawndal i 400 o gyn ddiffoddwyr tân

Cyhoeddwyd

Bydd tua 400 o ddiffoddwyr tân o Gymru sydd wedi ymddeol yn derbyn miloedd o bunnoedd mewn iawndal o achos camgymeriad gyda'u taliadau pensiynau.

Derbyniodd diffoddwyr tân oedd wedi ymddeol rhwng 2001 a 2006 daliadau is na'r hyn yr oedden nhw i fod i'w gael o achos camgymeriad gan lywodraeth y DU.

Mae'r Trysorlys wedi rhoi £5m i Lywodraeth Cymru er mwyn talu iawndal i'r rhai sydd wedi eu heffeithio yng Nghymru.

Daw hyn yn dilyn dyfarniad gan yr Ombwdsmon Pensiynau yn dilyn achos ym mis Mai.

Dywedodd yr Ombwdsmon y dylai swyddogion tân ag heddweision oedd wedi ymddeol rhwng Rhagfyr 2001 a Thachwedd 2006 dderbyn taliad ychwanegol ar ben eu taliad terfynol, yn cynnwys llog.

Heddweision

Bydd cyn heddweision hefyd yn derbyn iawndal am y camgymeriad yn eu taliadau pensiwn. Mae miloedd o heddweision - yn cynnwys cannoedd o Gymru - hefyd wedi eu heffeithio gan y sefyllfa.

Gan fod y Gwasanaeth Tân wedi ei ddatganoli, Llywodraeth Cymru sydd yn goruchwylio taliadau iawndal i swyddogion tân Cymreig sydd wedi ymddeol.

Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am daliadau i gyn heddweision sydd wedi ymddeol yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Trysorlys wedi darparu'r arian angenrheidiol felly nid oes disgwyl i ni dalu'r gost o'n cyllidebau presennol.

"Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu taliadau grant gwerth £5.24m i'r tri Awdurdod Tân ag Achub er mwyn gwneud taliadau sydd yn ddyledus i ddiffoddwyr tân oedd wedi ymddeol rhwng 2001 a 2006."