Gyrwyr trenau Arriva i fynd ar streic

  • Cyhoeddwyd
TrenFfynhonnell y llun, Getty Images

Bydd gyrwyr trenau cwmni Trenau Arriva Cymru yn mynd ar streic am 24 awr o achos anghydfod am gyflogau a thelerau.

Bydd aelodau undeb Aslef yn gweithredu ar 4 Ionawr, sef y diwrnod pan fydd llawer o bobl yn dychwelyd i'r gwaith yn dilyn y gwyliau Nadolig.

Pleidleisiodd aelodau'r undeb o 4-1 mewn pleidlais gyda 80% o'r aelodau'n pleidleisio, wrth i undeb Aslef gyhuddo'r cwmni o gyflawni tro pedol ar gytundeb oedd i fod i ddatrys yr anghydfod.

Mae aelodau'r undeb hefyd wedi penderfynu gwrthod gweithio dros amser ar 28 Rhagfyr. Cafodd streic oedd wedi ei threfnu ar gyfer mis Tachwedd ei gohirio.

Dywedodd Gareth Thomas, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Trenau Arriva Cymru: "Rydym yn siomedig bod yr undeb wedi gwrthod y cynnig sy'n golygu mwy o gyflog a gwell amodau gwaith."

Bydd trafodaethau pellach rhwng y cwmni ac undeb Aslef yn yr wythnos sy'n dechrau 21 Rhagfyr, meddai.