Dirwy i gwmni am anafiadau gweithwyr

Cyhoeddwyd

Mae cwmni peirianeg wedi derbyn dirwy o £50,000 wedi i 21 o weithwyr ym Merthyr Tudful ddioddef anafiadau parhaol o achos cyflwr cryndod braich.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful bod rhai gweithwyr cwmni Linde Heavy Truck Division wedi defnyddio cyfarpar fel driliau am dros chwe awr y shifft, ac fe achosodd hyn y cyflwr arbennig sy'n cael ei adnabod fel 'hand arm vibration syndrome' yn Saesneg.

Plediodd y cwmni'n euog o dan reolau Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.

Daeth hyn yn dilyn ymchwiliad gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Dywedodd y Barnwr Richard Twomlow fod gweithwyr wedi dioddef anafiadau oedd "wedi cael effaith amlwg ar eu bywydau dyddiol".

Esboniodd nad oedd modd i ddioddefwyr afael mewn pethau, eu bod yn ddeffro gyda'i dwylo wedi eu cloi, a doedd nifer yn methu â chau botymau eu crysau.

Ychwanegodd fod y mater wedi dod i'r golwg "pan wnaeth y cwmni gydymffurfio gyda rheolau."

Mae cangen Linde oedd yn ymwneud a thryciau trwm ym Merthyr wedi cau ers y digwyddiad.