Democratiaid Rhyddfrydol 'methu cefnogi'r toriadau'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud y byddan nhw'n pleidleisio yn erbyn cyllideb Llywodraeth Cymru fel protest yn erbyn diffyg arian i gynghorau gwledig.

Mae Powys, Ceredigion, a Sir Fynwy yn wynebu toriadau o 3% tra bydd Caerdydd yn colli 0.1% yn 2016/2017.

Does gan y Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd ddim mwyafrif ac mae hi angen cefnogaeth o leiaf un blaid arall i basio'r gyllideb.

"Does yna ddim unrhyw ffordd y gallwn ni gefnogi toriadau sy'n taro ardaloedd gwledig mor ddrwg," medd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams.

Cafodd awdurdodau lleol wybod maint eu cyllidebau am y flwyddyn ariannol nesa' yn gynharach y mis yma.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r cynghorau wedi cytuno ar y setliad.

Angen 'grant gwledig'

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol bod sicrwydd yng nghyllidebau'r cynghorau yn 2015/16 na fyddai'r arian yn disgyn yn is na lefel benodol.

Maen nhw'n honni nad yw'r mesur mewn grym ar gyfer 2016/2017.

Ychwanegodd Ms Williams: "Ry'n ni'n galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno grant gwledig, fyddai'n cyfyngu'r gostyngiad ar y cynghorau sy'n ei chael hi waethaf.

"Yn y tymor hir, mae angen fformiwla gyllido decach sy'n cydnabod y costau uwch sy'n wynebu cynghorau gwledig wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus allweddol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y fformiwla sy'n dosbarthu'r arian yn cael ei "gytuno arno bob blwyddyn mewn partneriaeth gyda llywodraeth leol".