Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr

Cyhoeddwyd

Mae llywydd un o brif sefydliadau technoleg Iwerddon wedi ei phenodi yn Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr.

Ar ôl 11 mlynedd wrth y llyw yn Sefydliad Technoleg Limerick (LIT), bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â'r Brifysgol yn Wrecsam ar 1 Ebrill, gan olynu'r Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Mae Dr Hinfelaar wedi bod yn bennaeth ar yr LIT ers 2004 ac yn ystod ei hamser yno mae wedi goruchwylio cyfnod o ehangu ac arloesi medd y brifysgol.

Dywedodd Dr Maria Hinfelaar ei bod hi "falch iawn" i ymuno â'r Brifysgol ar adeg mor "gyffrous" yn ei hanes byr, yn dilyn datgelu strategaeth bum mlynedd newydd y brifysgol a nod y Brifysgol o ddyblu'r nifer o fyfyrwyr erbyn 2020.

"Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi'n Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Glyndŵr," meddai Dr Hinfelaar.

"Gwelaf botensial aruthrol i'r Brifysgol ym mherfeddion gogledd ddwyrain Cymru, sy'n rhanbarth sy'n mynd drwy ddatblygiad diddorol. Mae Glyndŵr yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ac mae ganddi rai troedleoedd cyffrous iawn. Yn bersonol, ar ôl treulio'r 11 mlynedd diwethaf yn arwain sefydliad tebyg yng nghanol gorllewin Iwerddon, rwy i wedi gweld pa mor hanfodol bwysig y mae prifysgolion i'w hardal. Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr a dod i adnabod y staff, y myfyrwyr a'r rhanddeiliaid ehangach."

Yn frodor o'r Iseldiroedd, roedd Dr Hinfelaar yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Leiden ac mae ganddi ddoethuriaeth o Brifysgol Maastricht.

Dywedodd yr Athro Graham Upton, sy'n bwriadu camu i lawr ddiwedd fis Mawrth: "Penodiad rhagorol yw hwn ac mae'n dangos pa mor ddeniadol y bydd Prifysgol Glyndŵr i fyfyrwyr wrth iddi symud yn ei blaen.

"Mae gan y sefydliad botensial aruthrol ac mae Dr Hinfelaar yn cydnabod hynny. Mae ei gweledigaeth yn cyfateb i un y brifysgol - i ddod yn fwy o faint, yn gryfach ac yn fwy mentrus - felly mae'r dyfodol yn edrych yn wirioneddol ddisglair."

Wrth ystyried ei gyfnod ei hun yn y brifysgol, meddai'r Athro Upton: "Mae wedi bod yn flwyddyn heriol ond un rwy i wedi ei mwynhau'n fawr iawn. Mae'r staff wedi gweithio'n anhygoel o galed i droi cornel ac i osod y sylfeini ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a ddylai olygu y bydd Prifysgol Glyndŵr yn tyfu mewn statws fel sefydliad y gall pobl Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru fod yn hynod falch ohono."

Yn feiciwr brwd, mae Dr Hinfelaar hefyd yn awyddus i archwilio amgylchedd hardd Gogledd Cymru a bydd yn symud i'r ardal gyda'i gŵr Graham fis Mawrth nesaf.