Cynnal angladd tad a mab gafodd eu taro gan gar

Cyhoeddwyd

Mae angladd tad a'i fab saith oed, fu farw wedi i'r ddau gael eu taro gan gar yn Rhondda Cynon Taf, wedi ei gynnal ddydd Sadwrn.

Fe gafodd Stuart Bates, 43 oed, a'i fab Fraser, eu taro ar yr A4119 ger Llantrisant ar gyrion pentref Tonysguboriau am tua 00:30 ddydd Sul, 6 Rhagfyr.

Roedd y gwasanaeth yn Eglwys Sant Martin yn y Rhath, Caerdydd fore Sadwrn.

Roedd Mr Bates, o Lanisien, Caerdydd, yn rheolwr technoleg gwybodaeth yng Nghaerffili, a bu farw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn fuan wedi'r gwrthdrawiad.

Bu farw Fraser - disgybl yn Ysgol Gynradd Llysfaen - yn Ysbyty Plant Bryste y noson honno.

Achub bywydau

Daeth i'r amlwg yr wythnos diwethaf ei bod yn bosib bod Fraser wedi achub hyd at wyth o fywydau am fod ei fam wedi cytuno i roi ei organau i gleifion oedd yn disgwyl trawsblaniad.

Bu cannoedd o bobl yn rhyddhau balwnau i'r awyr y penwythnos diwethaf mewn parc yng Nghaerdydd er cof am y ddau.

Mae cwest wedi'i agor a'i ohirio i'r marwolaethau.

Mae gyrrwr gafodd ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus wedi'i ryddhau ar fechnïaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion wedi canmol dewrder Anna Bates am gytuno i roi organau ei mab

Straeon perthnasol