Plaid Cymru: 'Angen amserlen ar ddatganoli treth incwm'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Dylai Llywodraeth y DU egluro pryd yn union y bydd pwerau dros dreth incwm yn cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru, yn ôl Plaid Cymru.

Bydd gweinidogion Cymru yn cymryd cyfrifoldeb dros dreth stamp a threth tirlenwi ym mis Ebrill 2018, ond does dim dyddiad wedi'i osod ar gyfer datganoli cyfrifoldeb dros dreth incwm.

Fis diwethaf fe wnaeth y Canghellor George Osborne gyhoeddi nad oes angen refferendwm bellach cyn i'r pwerau gael eu trosglwyddo.

Mae Ceidwadwyr Cymru wedi dweud eisoes y byddan nhw yn torri'r gyfradd uchaf o dreth incwm yng Nghymru o 40c i 35c, a thorri'r gyfradd sylfaenol o 20c i 19c.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Jonathan Edwards AS wedi beirniadu 'diffyg gweithredu'r Torïaid'

Ond dywedodd Plaid Cymru bod cyhoeddi'r polisi torri trethi heb ddweud pryd y byddai'r pwerau'n cael eu datganoli yn ddibwynt.

Dywedodd AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards: "O ganlyniad i ddiffyg gweithredu'r Torïaid, gallai fod nifer o flynyddoedd cyn y bydd Cymru yn cael y pwerau treth incwm gafodd eu cytuno gan yr holl bleidiau gwleidyddol yn ôl yn 2012."

Dywedodd Swyddfa Cymru ei fod yn trafod yr amserlen ar gyfer datganoli treth incwm gyda Llywodraeth Cymru.