Damwain: Heddlu yn ymchwilio

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio ar ôl i ddyn 24 oed gael ei daro gan gar yn ardal Llanelli yn oriau man bore Sadwrn.

Aed â'r dyn i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, gydag anafiadau i'w goes.

Roedd y dyn yn cerdded ar yr A484 yn ardal y Pwll a chred yr heddlu bod y car a'i darodd yn teithiio i gyfeiriad Porth Tywyn rhwng 02:00 a 03:30.