Yr heddlu yn cael gwarant i arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ddyn sydd yn wynebu nifer o gyhuddiadau yn ymwneud â throseddau rhyw.

Roedd David Daniel Hayes, 36, o Lanrwst i fod i ymddangos gerbron Llys y Goron, Yr Wyddgrug, ddydd Gwener.

Pan fethodd ymddangos fe wnaeth y barnwr Rhys Rowlands gyhoeddi gwarant am ei arést.

Yn wreiddiol, cafodd y diffynnydd ei gyhuddo ym mis Medi gyda chyfres o droseddau rhyw yn erbyn merch ifanc.