BBC Cymru Fyw

Arglwydd Janner wedi marw

Published
image copyrightPA
Bu farw'r Arglwydd Janner, y cyn aelod seneddol Llafur a glywodd yn ddiweddar oherwydd cyflwr ei iechyd na fyddai'n wynebu achos llys ar gyhuddiadau o gam-drin rhywiol yn erbyn plant.
Roedd yr Arglwydd Janner, gafodd ei eni yng Nghaerdydd, yn 87 oed.
Bu'n dioddef o ddementia a bu farw yn ei gartref.
Roedd wedi wynebu 15 o gyhuddiadau o ymosod yn anweddus, a saith cyhuddiad arall o natur rywiol.
Dywedodd ei deulu y byddai "colled fawr ar ei ôl" gan ofyn am breifatrwydd i alaru.
Maen nhw wedi dweud ei fod yn ddyn gonest ac yn "gwbl ddieuog."
Ar 7 Rhagfyr yn yr Old Bailey fe ddaeth Mr Ustus Openshaw i'r casgliad na ddylai'r Arglwydd Janner gael ei erlyn.
Dywedodd y barnwr: "Mae'r holl brofion wedi dangos dirywiad cynyddol yn ei ddementia, gyda chasgliad anochel a diwrthdro fod y diffynnydd yn dioddef o ddementia sydd wedi gwaethygu ac mae'n ddi-droi'n-ôl, ac o ganlyniad barnu nad yw'n ddigon iach i bledio."
Cafodd yr Arglwydd Janner ei eni yng Nghaerdydd yn 1928, cyn gweithio fel aelod seneddol yng Nghaerlŷr rhwng 1970 a'i ymddeoliad yn 1997.