Llifogydd mewn rhannau o Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
LLifogydd yn ardal Llechryd, Ceredigion

Mae rhybudd "byddwch yn barod" rhag llifogydd yn parhau ar gyfer rhannau o orllewin a gogledd Cymru, gyda llifogydd eisoes wedi bod mewn rhai ardaloedd.

Fore Sul roedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi naw rhybudd o lifogydd a nifer o rybuddion 'Llifogydd-byddwch yn barod'.

Yng Ngheredigion, roedd y bont ym mhentref Llechryd dan ddŵr ar ôl i'r Afon Teifi orlifo ei glannau a doedd dim modd defnyddio'r ffordd.

Dywedodd Maureen Rees o Drelech, oedd wedi dod i ymweld â'i merch yn Llechryd, nad oedd hi erioed wedi gweld y fath olygfa.

"Dwi'n arfer mynd trwyddo streit, ac mae traffig ryfedda yn gallu bod ar y bont fel rheol ond heddi eith neb troti yn anffodus - 'sa chi hyd yn oed yn gallu gweld y bont."

Fe wnaeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru drydar iddynt achub un person oedd wedi ei ddal yn sownd yn ei gar oherwydd llifogydd yn ardal Llechryd.

Cafodd criwiau hefyd eu galw i Lanybydder a Phontargothi yn Sir Gaerfyrddin, oherwydd llifogydd mewn tai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont i bentre Llechryd yng Ngheredigion dan ddŵr

Dywedodd llefarydd eu bod wedi delio gyda tua 18 o alwadau yn ymwneud â llifogydd mewn cyfnod o 24 awr.

Roedd un o strydoedd ger y cei yng Nghaerfyrddin wedi ei chau i draffig ar ôl i'r Afon Tywi orlifo.

Yn y gogledd, fe gafodd dau griw eu hanfod wedi i ddŵr lifo i bum tŷ yn Nhremadog am 00:50 fore Sul.

Cafodd pwmp ei ddefnyddio i wagu hyd at 7 modfedd o ddŵr o un o'r tai.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd un o'r strydoedd ger yn cei yng Nghaerfyrddin wedi cau wedi i'r Afon Tywi orlifo.

Dywed y Swyddfa Dywydd fod y rhybudd melyn ynglŷn â glaw trwm ar ben, gyda'r glaw wedi pylu.

Er hyn mae digwyl cawodydd trwm o dro i dro mewn ambell i ardal.

Dywed CNC ei bod yn bosib y byddai problemau gyda rhai ffyrdd ac y dylai pobl neilltuo mwy o amser ar gyfer teithio.

Disgrifiad o’r llun,
Ffordd yn ardal Llechryd dan ddŵr

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol