Adolygiad i'r defnydd o ddrylliau gan yr heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r prif weinidog David Cameron wedi galw am adolygiad o'r amddiffyniad cyfreithiol sydd gan yr heddlu yng Nghymru a Lloegr wrth ddefnyddio gynnau.

Daw'r penderfyniad yn sgil yr ymosodiadau ym Mharis fis diwethaf.

Fe fydd y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ystyried a ydi'r gyfraith ar hyn o bryd yn ddigonol i gefnogi plismyn allai orfod gwneud penderfyniad sydyn i ddechrau saethu.

Mae rhai o uwch-swyddogion yr heddlu wedi dweud nad yw'r gyfraith yn rhoi hyder i blismyn weithredu.

Mae llafur wedi rhybuddio y gallai cam o'r fath fod yn newidiol i'r berthynas rhwng cymunedau a'r heddlu.

Ar hyn o bryd mae tua 6,000 o 130,000 heddweision Cymru a Lloegr wedi eu hyfforddi i ddefnyddio gynnau.

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu'r nifer yn sylweddol.