Gwasanaeth tân: Rhybudd ynghylch trosglwyddo cyfrifoldeb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae'r gweinidog gwasanaethau cyhoeddus wedi rhybuddio y gall hyder pobl yn y gwasanaeth tân gael ei "beryglu" pe bai comisiynwyr heddlu a throsedd yn eu rheoli.

Daeth sylwadau Leighton Andrews AC wrth i weinidogion y Deyrnas Unedig geisio newid y gyfraith yn Lloegr er mwyn gwella atebolrwydd ac effeithlonrwydd.

Dywedodd y gallai'r syniad niweidio gwaith y gwasanaethau tân wrth geisio atal pobl rhag ail-droseddu.

Mae'r pwer dros y gwasanaethau tân ac achub wedi ei ddatganoli i Gymru, ond nid yr heddlu.

Fe ddisgrifiodd Undeb y Diffoddwyr Tân gynnig gweinidogion Prydain fel rhai "peryglus".

Mewn llythyr at yr undeb, dywedodd Mr Andrews: "Mae'n amlwg yn bwysig i Awdurdodau Tân ac Achub gydweithio'n agos â'r Heddlu ar nifer o faterion.

"Fodd bynnag, mae'r rhaglenni ardderchog y mae'r Awdurdodau yn eu cynnal i gadw pobl rhag bod yn rhan o droseddau sy'n ymwneud â thân yn dibynnu ar yr ymddiriedaeth a'r parch sydd gan ddiffoddwyr tân ym mhob rhan o'r gymuned.

"Yng Nghymru, mae ein cyfraddau ail-droseddu ymysg pobl sy'n rhan o raglenni o'r fath yn isel iawn. Os caiff Awdurdodau Tân ac Achub eu hystyried fel ategiad i'r Heddlu yn unig, hawdd byddai peryglu hyn."