BBC Cymru Fyw

Gwasanaeth tân: Rhybudd ynghylch trosglwyddo cyfrifoldeb

Published
image copyrightPA
Mae'r gweinidog gwasanaethau cyhoeddus wedi rhybuddio y gall hyder pobl yn y gwasanaeth tân gael ei "beryglu" pe bai comisiynwyr heddlu a throsedd yn eu rheoli.
Daeth sylwadau Leighton Andrews AC wrth i weinidogion y Deyrnas Unedig geisio newid y gyfraith yn Lloegr er mwyn gwella atebolrwydd ac effeithlonrwydd.
Dywedodd y gallai'r syniad niweidio gwaith y gwasanaethau tân wrth geisio atal pobl rhag ail-droseddu.
Mae'r pwer dros y gwasanaethau tân ac achub wedi ei ddatganoli i Gymru, ond nid yr heddlu.
Fe ddisgrifiodd Undeb y Diffoddwyr Tân gynnig gweinidogion Prydain fel rhai "peryglus".
Mewn llythyr at yr undeb, dywedodd Mr Andrews: "Mae'n amlwg yn bwysig i Awdurdodau Tân ac Achub gydweithio'n agos â'r Heddlu ar nifer o faterion.
"Fodd bynnag, mae'r rhaglenni ardderchog y mae'r Awdurdodau yn eu cynnal i gadw pobl rhag bod yn rhan o droseddau sy'n ymwneud â thân yn dibynnu ar yr ymddiriedaeth a'r parch sydd gan ddiffoddwyr tân ym mhob rhan o'r gymuned.
"Yng Nghymru, mae ein cyfraddau ail-droseddu ymysg pobl sy'n rhan o raglenni o'r fath yn isel iawn. Os caiff Awdurdodau Tân ac Achub eu hystyried fel ategiad i'r Heddlu yn unig, hawdd byddai peryglu hyn."