AS yn bryderus dros ddyfodol y diwydiant dur

Cyhoeddwyd

Mae AS o Gymru wedi dweud ei bod yn nerfus am ddyfodol y diwydiant dur yng Nghymru wrth i brisiau ddisgyn yn sgil mewnforion rhad o China.

Roedd Jo Stevens yn eistedd ar bwyllgor Tŷ'r Cyffredin a ddywedodd mai breision oedd y camau oedd llywodraeth y DU wedi eu cymryd i fynd i'r afael â'r argyfwng.

Dywedodd Aelod Seneddol Llafur Canol Caerdydd bod Cymru wedi bod yn " gymharol ddianaf" mewn blwyddyn pan gafodd gweithfeydd dur eu cau yn Lloegr a'r Alban.

Ond rhybuddiodd Ms Stevens y byddai'r diwydiant wastad "ar ei droed ôl" heb gefnogaeth y llywodraeth.

Mae o leiaf 4,000 o swyddi wedi cael eu colli yn y diwydiant yn y DU dros y misoedd diwethaf, oherwydd gostwng yn y galw, cystadleuaeth o Tsieina, costau trydan uchel a'r ffaith fod y bunt yn gryf.

Mae cynhyrchwyr dur wedi gofyn am gymorth i leihau biliau ynni uchel a chyfraddau busnes.

Dywedodd y pwyllgor busnes, diwydiant a sgiliau'r Tŷ Cyffredin fod gweinidogion wedi bod yn araf i weithredu o gymharu â gwledydd eraill yr UE.

Dywedodd Ms Stevens, sydd â gwaith dur Celsa yn Nhremorfa yn ei hetholaeth, ei bod yn poeni y gallai gweithfeydd mawr yng Nghymru ddioddef oni bai bod "strategaeth ddiwydiannol priodol" gan lywodraeth y DU .

Yn 2015 cyhoeddodd Tata Steel gynlluniau i ddod a rhai gweithrediadau yn Llanwern, Casnewydd i ben, lle mae undebau yn ofni y bydd 250 o swyddi yn mynd, ac fe gredir y gall 40 o swyddi gael eu heffeithio Shotton, Sir y Fflint.

Ond mae Ms Stevens yn ofni gwaeth.

"Rwy'n nerfus am ddyfodol Tata - rydym wedi llwyddo i gael drwy'r cyfnod hwn yn rhesymol ddianaf o'i gymharu â Redcar a Scunthorpe," meddai wrth BBC Radio Wales ddydd Llun, gan gyfeirio at ddwy ffatri sydd wedi cau yn Lloegr.

"Dydyn nhw ddim yn gofyn am gymorth y trethdalwr, yn syml, maen nhw angen gofyn am faes chwarae gwastad, ac i beidio bod ar y droed ôl bob amser.

"Fy ofn gwaethaf ydi gweld cynhyrchu dur yng Nghymru yn dod i ben - nid wyf yn meddwl y byddai hynny yn digwydd os byddwn yn cymryd y camau cywir yn awr."