Carchar am 21 mlynedd am dreisio plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stephen Bladen yn euog o 33 o gyhuddiadau

Mae dyn o Ddoc Penfro a dreisiodd dwy ferch ifanc a chyflawni ymosodiadau rhyw ar dair arall wedi ei garcharu am 21 mlynedd.

Cafodd Stephen Bladen, 55 oed, wybod gan farnwr yn Llys y Goron Abertawe y byddai'n treulio o leiaf 14 mlynedd yn y carchar.

Disgrifiwyd Bladen gan y Barnwr Keith Thomas fel dyn "peryglus" yn llygad y gyfraith, ac fe allai gael ei alw'n ôl i'r carchar am saith mlynedd ar ôl iddo gael ei ryddhau, hyd yn oed os yw'n treulio'r ddedfryd o 21 mlynedd yn llawn.

Fe gafwyd Bladen yn euog o 33 trosedd rhyw gan gynnwys treisio merch pan oedd hi tua saith mlwydd oed, a threisio merch arall cyn ei bod yn 11.

Roedd y cyhuddiadau ymosodiad anweddus yn cynnwys un o geisio treisio merch pan oedd ond pum mlwydd oed.

Fe gafwyd Bladen yn euog o feddu ar ddelweddau anweddus o blant hefyd.

Dywedodd y Barnwr Thomas fod Bladen yn droseddwr parhaus dros gyfnod o 30 mlynedd er iddo gael ei rybuddio am ei ymddygiad yn y gorffenol.

Roedd wedi defnyddio'r dull gwobrwyo a chosbi i fanteisio ar ei ddioddefwyr, ychwanegodd y barnwr, weithiau yn addo melysion i'r merched ifanc ac ar adegau eraill yn bygwth niweidio eu hanifeiliaid anwes os nad oedden nhw'n cydweithredu ag ef.