Cynnydd mewn lladradau cŵn yn y de

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julie Evans
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Hansum (chwith) ar goll yn 2014, ac mae'i berchennog Julie Evans yn credu fod rhywun wedi'i ddwyn

Mewn dwy flynedd, mae nifer y lladradau cŵn yn ne Cymru wedi cynyddu bedair gwaith.

Mae ffigyrau'n dangos fod y nifer o gŵn sydd wedi cael eu dwyn yn ardal Heddlu De Cymru wedi codi o 16 yn 2102 i 68 yn 2014.

Roedd cynnydd hefyd yn ardaloedd Heddlu Gwent a Heddlu Dyfed-Powys, tra bod y nifer wedi haneru yn nhiriogaeth Heddlu Gogledd Cymru.

Mae'r elusen lles anifeiliaid, y Groes Las, eisiau gweld deddfrydau llymach i ladron anifeiliaid anwes.

Derbyniodd Heddlu Gwent 12 adroddiad o ddwyn cŵn yn 2014, o gymharu â 10 yn 2012. Mi oedd 13 adroddiad yn 2015 hyd at ddiwedd Tachwedd.

Mae Heddlu De Cymru wedi derbyn 57 adroddiad eleni hyd yn hyn.

Cynyddodd y nifer yn ardal Heddlu Dyfed-Powys o 9 i 11 yn y ddwy flynedd, ac maen nhw wedi derbyn 17 adroddiad yn 2015.

Disgynodd y nifer o adroddiadau dderbyniodd Heddlu Gogledd Cymru o 31 i 16, tra'u bod wedi cael 15 adroddiad eleni.

Ffynhonnell y llun, Julie Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae Julie Evans yn ofni mai cael ei ddefnyddio fel ci bridio mae'i hanifail anwes

Dywedodd Pam Burne-Jones o'r Groes Las fod cynnydd o 40% mewn lladradau anifeiliaid ar draws y DU.

Ychwanegodd: "Dwi wrth fy modd yn siarad efo pobl am eu cŵn, ond yn anffodus mae rhaid i chi fod yn ymwybodol y gallen nhw fod yn llygadu'ch anifail anwes."

Fe gollodd Julie Evans o Lansawel, Castell-nedd Port Talbot, ei chorhelgi o'r enw Hansum wrth fynd ag e am dro'r llynedd.

"Fe chwiliodd pawb amdano, ond pan ddes i i wybod mai'r lle diwethaf gafodd e'i weld oedd ar y stad, ro'n i'n gwybod fod rhywun wedi mynd ag e - fe gafodd e'i ddwgyd.

"Rwy'n ofni ei fod mewn cawell yn rhywle yn cael ei ddefnyddio i fridio."