'Pryder' am wariant ar iechyd meddwl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae "amrywiaethau eang" yng ngwariant cynghorau lleol ar iechyd meddwl yn "achos pryder", yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae dadansoddiad y blaid yn dangos fod Sir Fynwy'r llynedd wedi gwario 11.23% o'i chyllid gofal cymdeithasol ar iechyd meddwl, tra bo Blaenau Gwent wedi gwario 2.35%.

Ar gyfartaledd, roedd cynghorau'n gwario 4.7% o'r cyllid hwn ar iechyd meddwl yn 2014/15, o'i gymharu â 5.2% yn 2012/13.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn dweud fod cynghorau wedi hymroi i gynnal gwasanaethau o safon uchel mewn cyfnod o gyni ariannol a galw cynyddol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod gwariant yn ddibynnol ar alw, a'u bod wedi cynyddu cyllid iechyd meddwl.

'Pryder'

Fe ddywedodd Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, y byddai'n disgwyl i wariant ar iechyd meddwl gynyddu wrth i'r galw a'r lefel dealltwriaeth gynyddu.

"Mae gweld y gwrthwyneb yn digwydd ar draws Cymru'n achosi pryder," meddai.

"Ond mae gweld yr amrywiaethau eang yng ngwariant cynghorau ar iechyd meddwl yn achosi hyd yn oed mwy o bryder.

"'Dyw'r galw ddim yn gallu amrywio o ardal i ardal cymaint ag y mae'r ffigyrau hyn yn ei awgrymu."

Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams

Dywedodd llefarydd ar ran CLlLC ei bod hi'n bosibl fod gwariant ar iechyd meddwl o fewn cyllid gofal cymdeithasol wedi lleihau, ond dywedodd fod y maes wedi elwa o £5m ychwanegol ar y cyfan rhwng 2011-12 a 2014-15.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae anghenion iechyd meddwl sy'n cael eu hysgwyddo gan gyllidebau gofal cymdeithasol yn dibynnu ar y galw, a fydd y gyfran ddim yr un fath ym mhob awdurdod lleol bob blwyddyn.

"Hefyd, dyw'r ffigyrau hyn ddim yn cynnwys gwariant iechyd meddwl yn y gwasanaeth iechyd.

"Rydym yn gwario mwy ar wasanaethau iechyd meddwl nag ar unrhyw ran arall o'r GIG, ac rydym ni wedi amddiffyn a chynyddu'r gyllideb.

"Yn 2015-16 fe amddiffynnom ni £587m ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, o'i gymharu â £389m yn 2009-10, ac chafodd £15m o arian newydd ei neilltuo yn 2015-16 ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru."