Sut flwyddyn oedd hi i glybiau Cymru?

Owain Tudur Jones
Cyn-chwaraewr Cymru

Cyhoeddwyd

Bu'n flwyddyn fawr i gyn-chwaraewr Cymru, Abertawe, Norwich a llu o glybiau eraill, Owain Tudur Jones. Mewn erthygl arbennig i Cymru Fyw mae'n bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn o safbwynt prif glybiau Cymru yng nghynghreiriau Lloegr.

2015. Blwyddyn o newid. Dwi wedi gweld ein Tîm Cenedlaethol yn newid o fod yn eitha' cyffredin, i dîm sy'n medru codi ofn ar unrhyw un.

Ma' 'na newidiadau mawr wedi bod yn fy mywyd personol, ar ôl i lawdriniaeth rhif chwech ar fy mhen-glin fy ngorfodi i ymddeol o chwarae. Y daith yna wedi diweddu.

Un drws yn cau, un arall yn agor fel maen 'nhw' yn ei dd'eud. Cychwyn taith newydd. Symud o'r ystafell newid i ystafell y wasg fel pundit.

Oes 'na wahaniaeth mawr?

Wel, mae yna egos mawr yn y ddau. Ond mae cael bod yn rhan o ystafell y wasg yn golygu fy 'mod yn medru mwynhau'r rhyddid o gael bwyta beth bynnag liciwn i, neu gael yfed glasiad o win neu beint o gwrw heb boeni am orfod talu dirwy os nad ydi canlyniadau'r Body Fat Test misol nesa' yn plesio.

'Da ni hefyd wedi gweld newidiadau mawr o fewn clybiau proffesiynol Cymru.

Mae Casnewydd, Abertawe a Wrecsam wedi newid eu rheolwyr i geisio symud ymlaen i'r 'lefel nesa'.

Wrecsam

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gary Mills yn gobeithio codi Wrecsam i'r lefel nesaf

Y lefel nesa' i Wrecsam fydd g'neud y cam yn ôl i'r gynghrair bêl-droed ar ôl beth sy'n teimlo fel oes yn brwydro yn y Gyngres. Yn reit siŵr mae'r mwyafrif o gefnogwyr i weld yn hapusach ar ôl i Gary Mills gymryd swydd Kevin Wilkin. Pêl-droed dipyn gwell i'w wylio, ond ai'r un stori fydd hi ym mis Mai efo'r tîm yn boddi wrth ymyl y lan unwaith eto?

Gobeithio ddim, mae clwb y Gogledd wedi hen flino ar orfod byw yn y cysgodion.

Abertawe

Chwe mis yn ôl, ar ôl cael ei uchafswm pwyntiau gorau erioed yn yr Uwchgynghrair, fasa neb wedi proffwydo gweld newid rheolwr yn Stadiwm Liberty.

Dechrau anhygoel i'r tymor newydd i Abertawe efo gêm gyfartal yn Stamford Bridge, cartref y pencampwyr, Chelsea, ac wedyn curo Man Utd (eto) o few mis cyntaf y tymor. Mi oedd pawb yn ardal SA1 yn disgwl gweld tymor llwyddianus arall yn hanner uchaf y tabl i'r Elyrch.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy fydd yn llenwi 'sgidiau Garry Monk yn y Liberty?

Mor hawdd a sydyn mae pethau yn newid. Deufis o ganlyniadau sâl wedyn, ar fwled yn cael ei saethu...Garry Monk - allan.

Dim ond y dyfodol fydd yn datgelu os ydi Huw Jenkins a'r criw wedi g'neud y penderfyniad cywir. Os fyddan nhw'n syrthio i'r Bencampwriaeth - bydd lot o gwestiynau i'w hateb.

Os mai aros i fyny fyddan nhw, bydden yn dathlu cael swm o arian afresymol o uchel gan ddarlledwyr yr Uwchgynghrair. Bydd rhaid disgwyl i weld pa ffordd eith hi.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan John Sheridan fwy o waith i'w wneud gyda Chasnewydd

Casnewydd

Ma' Casnewydd wedi mynd gam ymhellach wrth newid eu rheolwr deirgwaith yn 2015.

Justin Edinburgh yn gadael ei is-reolwr, Jimmy Dack wrth y llyw ar ôl gadael ym mis Chwefror. Terry Butcher yn dod i mewn yn yr haf ac yn gneud newidiadau mawr yn y garfan.

Gorffenodd Butcher yr un mor effeithiol â phrocar tân wedi ei wneud o siocled. Gwellhad enfawr ers i John Sheridan ddod i mewn, ac er bod 'na yn dal lot o waith caled i'w wneud, mae'r dyfodol yn edrych llawer mwy disglair nag yn ôl ym mis Medi.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans agency
Disgrifiad o’r llun,
Russell Slade yw'r unig un i oroesi

Caerdydd

O'r pedwar clwb Cymreig, pwy fasa wedi proffwydo mai Caerdydd fyddai'r unig dîm heb newid rheolwr!!

Mae pen Russell Slade wedi bod ar y bloc ers yr eiliad yr arwyddodd ei gytundeb 'efo'r Adar Gleision. Fawr neb eisiau fo yn y lle cyntaf, llai fyth eisiau ei weld wrth y llyw yn 2016.

Fe fyddai'n dipyn o eironi os welwn ni Gaerdydd yn ennill dyrchafiad o dan reolaeth y dyn yn yr het big, ac o weld eu safle presennol yn y Bencampwriaeth yn mynd i mewn i'r flwyddyn newydd, a'r chwaraewyr sydd yn y garfan, dydi hynna ddim y peth mwyaf hurt yn y byd i freuddwydio amdano.

Os gall Slade arwain y clwb 'nol i'r Uwchgynghrair, mi fydd ganddo pob hawl disgwyl sach fwy na Siôn Corn, yn llawn llythyrau gan y cefnogwyr yn ymddiheuro. Cawn weld sut fydd y stori yna yn gorffen.

Ia wir, blwyddyn o newid oedd 2015, ac ymlaen â ni i helyntion ac anturiaethau posib 2016.

Dwi 'di clywed fod 'na 'wbath yn mynd ymlaen yn Ffrainc? Welwn ni chi yna.

Bydd Marc Lloyd Williams yn edrych yn ôl ar flwyddyn hanesyddol i'r tîm pêl-droed cenedlaethol ar Cymru Fyw cyn diwedd y flwyddyn.