Canolfan Brynffynnon: Dau yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Canolfan Brynffynnon yn Y Felinheli wedi cau ers Mai 2014

Mae dau ddyn ar gyhuddiadau o greulondeb i blant mewn uned addysgol yng Ngwynedd wedi bod yn y llys.

Garry Vaughan Roberts, 43 oed o Gaernarfon, a Sion Bedwyr Evans, 41 oed o Lanrug, sy'n wynebu cyfanswm o 50 cyhuddiad.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug y byddai'r achos yn eu herbyn yn cychwyn fis Hydref 2016.

Mae honiadau bod y creulondeb wedi digwydd yng Nghanolfan Brynffynnon, Y Felinheli, rhwng Medi 2006 a Mawrth 2014.

Roedd y ddau yn aelodau staff y ganolfan sydd wedi cau. Roedd Mr Evans yn bennaeth dros dro.

Ac roedd yr uned yn destun ymchwiliad Heddlu Gogledd Cymru a gwasanaethau cymdeithasol Gwynedd.

'Bregus'

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Sion ap Mihangel, fod 24 achwynydd, pob un yn ieuengach nac 16 oed ac yn "fregus".

Dydi'r ddau ddiffynnydd ddim wedi cyflwyno ple eto. Mae disgwyl i hynny ddigwydd mewn gwrandawiad ym mis Ebrill.

Fe ddywedodd y Barnwr Rhys Rowlands y byddai barnwr Cymraeg yn yr achos fyddai'n para tua phedair wythnos.

Ychwanegodd y byddai rhaid i'r erlyniad a'r amddiffyniad gyflwyno'u barn am leoliad yr achos.

Mae'r amddiffyn wedi awgrymu Yr Wyddgrug oherwydd trafferthion honedig yng Nghaernarfon.

Cafodd Mr Roberts a Mr Evans eu rhyddhau ar fechnïaeth ar yr amod nad ydyn nhw'n cysylltu â thystion yr erlyniad.