Iaith: Pwy sy'n elwa ar gronfa £4m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fydd y mentrau iaith ar draws Cymru'n cael dros £2.1m o'r gronfa

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pa fudiadau fydd yn elwa ar gronfa £4m i hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn 2016-17.

Ymysg y 76 o fudiadau sydd wedi'u henwi, mae'r mentrau iaith, Urdd Gobaith Cymru, a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd papurau bro Cymru hefyd yn cael arian o'r gronfa.

Y mentrau iaith fydd yn cael y buddsoddiad mwyaf, gyda chyfanswm o dros £2.2m i'r mentrau lleol a phrosiectau cysylltiedig.

  • Mentrau Iaith - £2.2m
  • Urdd Gobaith Cymru - £852,000
  • Eisteddfod Genedlaethol - £603,000
  • Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru - £90,000
  • Papurau bro - £88,000
  • Merched y Wawr - £84,000
  • Cymdeithas Eisteddfodau Cymru - £46,000

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Bydd y pecyn hwn o gymorth yn galluogi'r sefydliadau hyn - y mae sawl un yn rhan annatod o hunaniaeth a diwylliant Cymru - i barhau â'u rôl flaengar ym maes hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ar lawr gwlad.

"Hoffem sicrhau dyfodol cadarn ar gyfer y Gymraeg ac rydym yn gwybod bod llawer iawn o unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws Cymru eisoes yn cyflawni gwaith rhagorol yn y maes hwn.

"Bydd y £4 miliwn yn sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu ar y llwyddiannau hyn a'u hategu, gan greu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg newydd a phrofiadol ddefnyddio'r iaith, rhannu eu profiadau a mwynhau eu hunain drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod y flwyddyn sydd i ddod ac am flynyddoedd eto."

Daw'r arian o'r gyllideb ar gyfer y Gymraeg yn 2016-17, hynny yw £26.5m.