Lleoliad newydd yn hawlio coron pentref uchaf Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bwlchgwyn yn honni mai dyna'r pentref uchaf yng Nghymru

Mae'n ymddangos y gall lleoliad newydd hawlio bod yn bentref uchaf Cymru, a chymryd y goron gan bentref yn y gogledd.

Bwlchgwyn ger Wrecsam oedd gan y teitl, gyda'r pentref 356 metr uwchben lefel y môr.

Ond yn ôl yr Arolwg Ordnans, awdurdod mapio cenedlaethol Prydain, mae pentref Trefil ym Mlaenau Gwent 53 metr yn uwch na'r man yng ngogledd ddwyrain Cymru, ac yn 409 metr.

Mae'n debyg mai Bwlchgwyn ydi trydydd pentref uchaf y wlad ar ôl Garn-yr-erw yn Nhorfaen, sydd 394 metr uwchben lefel y môr.

Mae gan Bwlchgwyn arwydd yno'n datgan mai dyna bentref uchaf yng Nghymru.

Y gred ydi mai Cyngor Cymuned Brymbo sy'n gyfrifol am hwnnw, ond doedd yr awdurdod ddim yn fodlon dweud os oes ganddyn nhw gynlluniau i'w gywiro.

Hefyd gan y BBC