Dedfrydu siopwr o Ynys Môn am ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd

Mae dyn 53 oed o Ynys Môn wedi cael dedfryd ohiriedig am ymosodiad rhyw ar ferch 12 oed.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Harvinder Singh, sy'n rhedeg siop Spar yn Llanfair PG, yn teimlo ei fod wedi dwyn cywilydd ar ei deulu a'i grefydd.

Clywodd y llys bod y ferch wedi mynd i'r siop i brynu rhew i'w mam, oedd yn aros yn y car y tu allan.

Aeth y dyn â hi i ystafell gefn a chyflawni ymosodiad rhyw arni.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr Niclas Parry: "Os na all plentyn 12 oed fynd i siop leol i'w mam, wrth i'w mam aros yn y car y tu allan, heb i'r siopwr ymosod arni, yna beth sy'n digwydd i'r byd, Mr Singh?"

Cafodd ddedfryd o wyth mis o garchar wedi ei gohirio am flwyddyn.

Bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am 10 mlynedd a chafodd orchymyn atal am 10 mlynedd.