Carwyn Jones yn galw am 'undod' yn ei neges Nadolig

Cyhoeddwyd

Mae Carwyn Jones wedi datgan pwysigrwydd "undod ein cymunedau" wrth gyhoeddi ei neges Nadolig.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru ei bod yn "fwy pwysig nag erioed" dros y cyfnod hwn i ledaenu'r neges honno.

Wrth i 50 o ffoaduriaid o Syria gyrraedd Cymru, dywedodd ei bod hi'n "siŵr" y bydd croeso cynnes yn eu disgwyl.

"Mae'r neges o heddwch a gobaith yn arbennig o deimladwy eleni gan ystyried y digwyddiadau diweddar ym Mharis a Thiwnisia a'r sefyllfa barhaus yn y Dwyrain Canol," meddai.

"Adeg y Nadolig, mae'n fwy pwysig nag erioed i ni ledaenu'r neges ynglŷn ag agosatrwydd ac undod yn ein cymunedau.

"Mae gennym draddodiad balch o fod yn genedl gyfeillgar a chroesawgar.

"Wrth i hanner cant o ffoaduriaid o Syria ymgartrefu yng Nghymru, byddan nhw'n profi eu Nadolig cyntaf yn y Deyrnas Unedig a dwi'n siŵr y byddan nhw'n cael croeso cynnes Cymreig, a dymunaf y gorau iddyn nhw â'u bywydau newydd."