Gweddillion corff dyn yn sir Conwy yn 'amheus'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dot Potter/Geograph

Mae profion ar weddillion corff dyn a ganfuwyd mewn coedwig yn sir Conwy yn dangos ei fod wedi marw o ergyd i'w ben, a hynny mewn amgylchiadau amheus.

Mae anthropolegydd fforensig wedi bod yn cynorthwyo'r heddlu ers i'r gweddillion ddod i'r amlwg ym Mhentrellyncymer ger Cerrigydrudion ym mis Tachwedd.

Credir bod y corff wedi bod yn gorwedd yno am rai blynyddoedd.

Fe ddywed yr heddlu eu bod yn credu mai corff dyn dros 54 oed ydyw, a'i fod rhwng 5'8" a 5'10" o daldra.

Mae profion fforensig pellach yn parhau i gynorthwyo'r heddlu i sefydlu union amgylchiadau'r farwolaeth. Y Ditectif Uwch-arolygydd John Hanson sy'n arwain yr ymchwiliad ar ran Heddlu Gogledd Cymru, a dywedodd:

"Mae'r archwiliad trylwyr o'r safle ym Mhentrellyncymer wedi ei gwblhau, ac mae'r anthropolegydd fforensig yn parhau i archwilio'r holl weddillion.

"Fe gafodd y dyn ergyd sylweddol i'w ben, ac er nad ydym yn gwybod union amgylchiadau'r farwolaeth, mae'r anafiadau'n awgrymu marwolaeth amheus.

"Rwy'n ymwybodol iawn bod y disgrifiad o'r dyn sydd ar gael yn gyfyng, a'r awgrym ar hyn o bryd yw bod y gweddillion wedi bod yn y goedwig am rai blynyddoedd.

"Er hynny byddwn yn gofyn i unrhyw un yn y gymuned all fod o gymorth i adnabod y corff, neu sy'n gallu cynnig unrhyw wybodaeth fyddai o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru."