Archesgob: Angen deall ffoaduriaid

  • Cyhoeddwyd
Dr Barry Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan

Yn ei bregeth Nadolig fe fydd Archesgob Cymru yn dweud bod dadlau am nifer y ffoaduriaid sy'n cael dod i'r Deyrnas Unedig yn dangos methiant i deimlo sut beth yw hi i fod yn eu hesgidiau nhw.

Bydd Dr Barry Morgan yn dweud fod angen i ni ganolbwyntio ar ddeall pam mae pobl yn ffoi o Syria ac Afghanistan ac yn gwneud teithiau peryglus i Ewrop yn y lle cyntaf.

Bydd yr Archesgob yn dadlau fod y DU yn methu â gweld yr argyfwng - y mae'n rhannol gyfrifol amdano - yn ei wir oleuni, drwy gytuno i dderbyn dim ond 20,000 o bobl dros y pum mlynedd nesaf.

Ei neges yw bod angen i bobl "gerdded yn esgidiau'r ffoaduriaid" er mwyn deall eu sefyllfa.

"Nid yw'r gost i Dduw o ddod yn ddynol yn ddim byd llai na bod yn fodlon dioddef a marw oherwydd ei gariad mawr atom", fydd neges Dr Morgan.

"Ymddengys fod y drafodaeth yn canolbwyntio ar faint o ffoaduriaid y dylem eu derbyn. Rydym yn anghofio gofyn neu efallai'n dewis anghofio pam mae cynifer o ffoaduriaid yn y lle cyntaf?

"Fel y dywedodd un bardd o Somalia, 'Pam mae mam yn peryglu ei phlant mewn cwch pitw ar y môr agored? Mae'n gwneud hynny oherwydd ei bod yn credu fod y môr yn fwy diogel na'r tir'.

"Yn y cyfamser mae pedair miliwn o bobl mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Iorddonen a Libanus ac rydyn ni'n dadlau am ugain mil. Ai yw hynny'n ddiffyg dychymyg ar ein rhan?

"Mae angen i ni weld hyn yn ei wir oleuni. Mae 500 miliwn o bobl yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd - dim ond tri chant a hanner o filoedd o ffoaduriaid sydd wedi ffoi - llai na degfed un y cant o gyfanswm poblogaeth Ewrop.

"Ac wrth i ni ddod i addoli'r Duw a ddatgelwyd yn y plentyn Iesu, yr eironi yw y bu erlyn arno yntau ychydig wythnosau'n ddiweddarach a bu'n rhaid iddo ffoi i'r Aifft. Dyna pam y gall Duw ei roi Ei hun mor rhwydd yn esgidiau ffoaduriaid - oherwydd bu Ef yntau yn ffoadur unwaith."

Bydd yr Archesgob yn pregethu yng Nghadeirlan Llandaf ar Ddydd Nadolig. Mae'r gwasanaeth yn dechrau am 11:00 ac mae croeso i bawb.