Ewch amdani!

  • Cyhoeddwyd
Elin H DFfynhonnell y llun, Elin Haf Davies

Oes gennych chi awydd gwneud rhywbeth gwahanol ar ddechrau blwyddyn newydd? Ewch amdani i ddysgu sgìl newydd a pheidiwch â bod ofn methu yw neges yr anturiaethwr Elin Haf Davies, sydd newydd gwblhau ras hwylio 3,000 milltir ar draws Môr yr Iwerydd.

Dechreuodd anturiaethau'r ferch o'r Parc ger y Bala ar y môr pan ddaeth hi'r Gymraes gyntaf i rwyfo ar draws yr Iwerydd yn 2007. Ers hynny, mae hi wedi beicio o Lundain i Baris, rhedeg sawl marathon, rhwyfo ar draws Môr yr Iwerydd a Môr India, ac wedi ysgrifennu llyfr am ei phrofiadau.

Yma, mae'n siarad gyda Cymru Fyw:

Hobi newydd yn 35 oed

Daeth 2015 i ben efo antur a hanner - rasio 3,000 o filltiroedd ar draws cefnfor yr Iwerydd mewn cwch hwylio 40 troedfedd efo dim ond dau ohonom ni arni. Hynny mewn llai na phum mlynedd ers i mi sefyll mewn cwch rasio hwylio am y tro cyntaf erioed.

Oeddwn, roeddwn i wedi treulio 155 diwrnod yn rhwyfo ar draws cefnfor yr Iwerydd a chefnfor India, ond credwch chi fi, mae rhwyfo a hwylio yn ddwy sgìl hollol wahanol.

Ffynhonnell y llun, Elin Haf Davies
Disgrifiad o’r llun,
Elin yn dathlu diwedd antur arall ar y moroedd tymhestlog

Roedd dechrau hobi newydd sbon yn 35 oed yn cymeryd tipyn o blwc, yn enwedig un fel hwylio sydd yn hynod gymleth, efo iaith ei hun ac sy'n llawn o bobl wybodus sydd wedi bod yn hwylio gydol eu hoes.

Ond ar ôl i mi gael fy hudo gan y cefnforoedd yn fy anturiaethau rhwyfo roeddwn i'n benderfynol o ddysgu hwylio.

Er mor lwcus o'n i i gael cyfle i ddysgu efo'r gorau - ar gwch Andrew McIrvine (Admiral RORC) a'i griw profiadol yn rasio ar draws y Sianel - ro'n i'n gwybod yn syth na fyddai bod mewn criw mor fawr yn ddigon i mi.

Roeddwn am gael cyfle i herio fy hun i'r eitha' wrth wynebu'r tonnau a'r elfennau tra'n meistroli hwylio.

Daeth y cyfle drwy gwrdd â Chris Frost mewn regata hwylio yn Sardinia - hwyliwr profiadol dros ben a gymerodd yr her i hwylio'r tymor efo dim ond fi yn gwmni ar ei gwch J120 Nunatak.

Yr her fawr gyntaf oedd cyflawni ras y Fastnet - ras 608 milltir o'r Ynys Wyth i greigiau'r Fastnet i'r de o Iwerddon ac yn ôl ar draws i Plymouth. Ras enwog ymysg hwylwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae hwylio'n llawn hwyl os y gallwch chi ddod i delerau gyda'r gwaith caled... a'r cymdogion!

Teimlo fel ffŵl

Roedd rhaid cyflawni 350 milltir o rasio yn y rasus blaenorol i gael yr hawl i gystadlu yn y Fastnet, ac mi nes i dreulio sawl penwythnos yn wlyb ac yn oer rhywle rhwng de Lloegr a Ffrainc yn trio meistroli llywio'r cwch a gwrando ar gyfarwyddiadau diddiwedd Chris ar sut oedd gwneud pethe.

Mae trio canolbwyntio ar ddysgu pan fyddwch chi'n oer, llwglyd ac yn ysu am funudau o gwsg yn gweud pethe dipyn anoddach, ond bu'r cyfan oll yn werth yr ymdrech i gael llywio'r cwch mewn gwynt o 20-25 not ar hyd tonnau 40 troedfedd o uchder. Am wefr! Am hwyl!

Wedi'r llwyddiant o gyflawni ras y Fastnet yr her amlwg nesaf oedd yr Iwerydd, o Lanzarote i Grenada. Llwybr tebyg iawn i'r daith rwyfo 'nes i ei chyflawni wyth mlynedd yn ôl, ond profiad hollol whanol.

Yndi, mae dysgu sgìl newydd pan yn oedolyn yn anodd. Mae teimlo fel ffŵl pan fydd pawb arall o'ch cwmpas yn gwybod yn union beth i'w wneud yn rhwystredig. Ond mae'r wefr o fedru cyflawni her newydd werth pob ymdrech a phob methiant tra'n dysgu.

Disgrifiad o’r llun,
Elin nôl yn ei milltir sgwar yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala 2014

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol