Teithio 'Dolig: "Angen gofal"

  • Cyhoeddwyd
traffig

Mae cymdeithas foduro'r RAC yn cynghori pobl i gymryd pwyll ar y ffyrdd ddydd Iau, wrth i gannoedd o filoedd o bobl baratoi i deithio er mwyn treulio'r Nadolig gyda theulu neu ffrindiau.

Mae'r RAC yn amcangyfrif y bydd yna bedair miliwn o deithiau yn ystod y dydd, a bod angen cymryd gofal, yn enwedig os bydd y tywydd yn wlyb.

"Ar y foment, dyw'r tywydd ddim yn rhy dda", meddai Ed Evans o'r RAC, "felly gwneuwch yn siwr bod y car yn iawn - digon o olew i mewn, digon o screen wash i mewn.

"Ewch a diod twym gyda chi rhag ofn y byddwch chi'n cael eich dal lan ar y draffordd yn rhywle, a rhowch ddigon o amser - os yw'r siwrne fel rheol yn hala dwy awr, meddyliwch y bydd yn dair awr yn lle."

Bydd trenau Arriva Cymru'n rhedeg yn ol eu harfer am ran helaeth o'r dydd, ond bydd gwasanaethau'n dod i ben yn gynt.

Mae disgwyl i waith cynnal a chadw yn amharu ar wasanaethau tren i ryw raddau ar ôl y Nadolig.

Fydd trenau Virgin ddim yn rhedeg yn y Gogledd am rai dyddiau, a bydd llai o drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd am yr un rheswm.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhagweld y byddan nhw'n fwy prysur eleni na'r llynedd.

Ymysg y cyrchfanau mwyaf poblogaidd i hedfan iddyn nhw'r Nadolig hwn mae Amsterdam, Dulyn, Caeredin, Alicante a Tenerife.