Pumed diwrnod chwilio am ddyn o Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r de

Mae timau arbenigol wedi treulio pumed diwrnod yn chwilio am ddyn o ardal Abertawe aeth ar goll ar ôl noson allan yn y ddinas.

Roedd Jordan Miers yn Abertawe nos Sadwrn 19 Rhagfyr, a chafodd yr heddlu alwad brynhawn Sul yn dweud ei fod ar goll.

Dydd Iau dywedodd yr heddlu eu bod wedi cwblhau chwilio'r llwybrau y gallai Mr Miers fod wedi eu cymryd ar ei daith adref.

Cafodd y dyn 21 oed ei weld ddiwethaf yn cerdded ar hyd llwybr troed ger afon Tawe, ac mae'n bosib ei fod wedi bwriadu cerdded adref i Fonymaen, hynny yw pellter o ryw ddwy filltir.

Disgrifiad o’r llun,
Mae deifwyr wedi bod yn chwilio afon Tawe

Ers dyddiau mae deifwyr, gwylwyr y glannau, yr heddlu a'r gwasanaeth tân wedi bod yn rhan o'r chwilio.

Cafodd Mr Miers ei weld yn cerdded drwy barc manwerthu Parc Tawe tua 22:39 nos Sadwrn, a dywedodd tystion eu bod yn poeni am ei gyflwr "meddwol".

Cafodd ei weld yn croesi pont dros yr afon ac yn cerdded ar hyd llwybr oedd yn arwain at yr afon.

Mae criwiau wedi bod yn parhau â'r gwaith o chwilio gwely'r afon ddydd Iau, gyda hofrennydd yr heddlu unwaith eto'n chwilio o'r awyr.

Y gred yw y bydd y chwilio'n fwy cyffredinol ddydd Gwener.

Mae Heddlu'r De yn gofyn i unrhyw un allai fod wedi gweld Mr Miers i ffonio 101.