Dynes wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ar yr A55

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cerbydau'r heddlu ger safle'r gwrthdrawiad

Mae dynes gafodd ei hanafu mewn gwrthdrawiad ar yr A55 ger Abergele fore Iau wedi marw yn yr ysbyty.

Cafodd dynes ei chludo i'r ysbyty wedi'r gwrthdrawiad ar ffordd ymadael yr A55 ger C24, Abergele.

Dim ond un cerbyd - Citroen C1 - oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw am 07:30, ac fe gafodd y ddynes ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd Sarjant Gwynfor Jones o Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn trin y gwrthdrawiad fel un angheuol ac rwy'n apelio ar unrhyw un allai fod â gwybodaeth a fyddai o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu gyda ni."

Mae'r heddlu yn awyddus iawn i siarad gyda gyrrwr car Ford Focus lliw arian oedd yn teithio y tu ôl i'r car Citroen ac a allai fod wedi gweld y digwyddiad.

Dylai tystion gysylltu gydag Uned Blismona Ffyrdd y llu drwy ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod S195872.