Degau o dyrcwn wedi eu dwyn

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i ddegau o dyrcwn gael eu dwyn o siop cynnyrch fferm ym mhentre Creigiau ar gyrion Caerdydd.

Mae perchennog y Caesars Arms Farm Shop yn credu fod y 35 twrci, a bwydydd eraill fel eog a phwdinau, wedi eu dwyn rywbryd rhwng hanner nos a 05:00 ddydd Iau.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tyrcwn eu dwyn o oergell ar y safle.

Dywedodd Matthew Brittle, sy'n gweithio yn y siop: "Fe gyrhaeddon ni'r siop am 07:00 a gweld bod rhywrai wedi torri i mewn i'r oergell."

"Fe sylweddolon ni fod rhwng 30 a 35 twrci, oedd yn barod i gael eu casglu gan gwsmeriaid, wedi eu dwyn."

Cwsmeriaid 'yn eu dagrau'

Mae'r perchnogion yn amcangyfrif eu bod wedi colli gwerth ymhell dros £1,000 o fwyd.

Roedd rhai cwsmeriaid yn eu dagrau oherwydd eu bod yn poeni na fyddai ganddyn nhw ginio Nadolig, ond dywedodd rheolwr y siop, Lesley Roberts, eu bod yn trefnu bod cyflenwad arall o dyrcwn ar eu ffordd.

"Mae'n anhrefn yma ar hyn o bryd, ond ry ni wedi trefnu bod tyrcwn eraill ar eu ffordd ar gyfer ein cwsmeriaid."

Mae'r heddlu'n ymchwilio i'r lladrad, ac yn credu bod criw o ladron wedi defnyddio lori i ddwyn y cynnyrch.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal i gysylltu â nhw.