Oedi'n bosib ar y trenau dros yr Ŵyl

Cyhoeddwyd

Fe allai teithwyr wynebu teithiau llawer hirach ar y trenau dros y dyddiau nesa, wrth i Network Rail gynnal gwaith peirianyddol.

Ond mae'r cwmni'n dweud bod y gwaith eleni wedi ei "drefnu'n fanwl" er mwyn osgoi oedi tebyg i'r hyn fuodd 12 mis yn ôl.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar 27 a 28 Rhagfyr.

Cyfaddefodd Nick Mann o Network Rail eu bod wedi gwneud camgymeriadau y llynedd.

Bydd teithwyr o ogledd Cymru i Lundain yn wynebu oedi ar 27 a 28 Rhagfyr oherwydd gwaith peirianyddol ar lein Arfordir y Gorllewin.

Bydd gwasanaethau Virgin yn parhau rhwng Crewe, Caer a Chaergybi.