Cyhoeddi rhybudd melyn o law

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhybudd yn dod i rym am 15:00 Ddydd Nadolig

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn o law ar gyfer Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan.

Bydd y rhybudd, sy'n berthnasol i'r gogledd, yn dod i rym am 15:00 Ddydd Nadolig ac yn dod i ben am 23:45 Ddydd San Steffan.

Mae disgwyl i'r glaw ledu ar draws y gogledd yn ystod Dydd Nadolig a bydd yn drwm weithiau, yn enwedig ar dir uchel.

Fe allai achosi llifogydd ac amharu ar deithio.

Dywedodd dyn tywydd Radio Cymru Robin Owain Jones: "Bydd cychwyn sych ond oer iawn i fore Dydd Nadolig, gyda'r tymheredd rhwng 3 a 6C i'r rhan fwyaf wrth iddi wawrio.

'Yn drwm'

"Yna bydd glaw yn cyrraedd y de-orllewin, gan ymledu i'r rhan fwyaf o'r wlad cyn amser cinio, y glaw yma yn drwm ar brydiau.

"Mae 'na rybudd melyn am law trwm a llifogydd posib ar gyfer Gwynedd, Siroedd Dinbych a Chonwy ... "Mi neith hi droi'n fwynach erbyn pnawn Dydd Nadolig gyda'r tymheredd yn 13C ar ei uchaf ond mi fydd hi'n codi'n wyntog gyda'r gwynt yn hyrddio hyd at 50mya mewn mannau.

"Mi fydd hi'n wyntog iawn dros nos i mewn i fore Dydd San Steffan gyda'r gwynt yn hyrddio hyd at 60 milltir yr awr yn y gogledd ac ar hyd arfordir y gorllewin."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd: "Mae yna ansicrwydd lle bydd y glaw tryma' Ddydd San Steffan ond mae'n debyg y bydd rhwng 60 ac 80mm."

Dyma fanylion y rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.