'Miloedd yn dibynnu ar fanciau bwyd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Gweithwyr a gwirfoddolwyr Banc Bwyd Caerdydd

Eleni fe fydd miloedd o bobl Cymru yn dibynnu ar fanciau bwyd dros y Nadolig, yn ôl Ymddiriedolaeth Trussell.

Rhagfyr yw eu mis prysura bob blwyddyn.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ymddiriedolaeth: "Fe gafodd 11,400 yng Nghymru gyflenwadau brys yr adeg hon y llynedd ac rydyn ni'n disgwyl i'r nifer fod yn uwch eleni."

Erbyn hyn, mae 35 o fanciau bwyd a 105 o ganolfannau dosbarthu yng Nghymru.

Dywedodd Oxfam Cymru fod arolwg wedi ei gynnal a bod 72% yn meddwl bod yr angen am fanciau bwyd yn dangos bod "rhywbeth mawr" yn bod ar gymdeithas.

'Ddim yn iawn'

"Dyw hi ddim yn iawn," meddai Carys Thomas, pennaeth y mudiad: "fod cymaint yn ei chael hi'n anodd, yn chwilio am help yn y ganrif hon."

Ond mae rhai ar eu hennill am eu bod yn gwirfoddoli, gan gynnwys Daniel, 33 oed, sy'n helpu Banc Bwyd Caerdydd.

Roedd yn arfer dwyn oherwydd problemau gamblo ond llwyddodd i drechu ei broblemau.

"Mae'n deimlad braf, helpu pobol eraill ... dwi'n gwybod beth yw eu profiad nhw achos fe ges i'r un profiad.

"Heb y banc bwyd, fe fydden i'n dwyn o hyd."

'Gofalu'

Mae Tony Graham, rheolwr rhwydwaith banciau bwyd Cymru, wedi dweud: "Mae'r ffaith fod banciau bwyd yn bodoli yn drist iawn ond maen nhw'n arwydd bod pobol yn gofalu am ei gilydd."

Cafodd y banc bwyd cynta yng Nghymru ei agor yng Nglyn Ebwy yn 2008.

Tra bod 45% o'r rhai sy'n mynd i'r banciau bwyd yn cael problemau budd-daliadau, mae mwy a mwy ar gyflogau isel angen cefnogaeth.

Dywedodd trefnwyr fod llawer sy'n mynd i'r canolfannau dosbarthu'n gofyn am gyngor am ddyled a thai.