Enwi'r ddynes fu farw ar yr A55

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau enw'r ddynes fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr A55 ger Pensarn, Abergele ar 24 Rhagfyr.

Roedd Mrs Indi Weligamag yn 31 oed ac yn gweithio fel gweinyddes yng ngwesty Castell Bodelwyddan.

Rhoddwyd deyrnged iddi gan ffrind agos, Esther Turner: "Rydym wedi adnabod Indi ers saith mlynedd pan ddaeth i fyw i ogledd Cymru gyda'i gŵr.

"Yn anffodus bu farw ei gŵr mewn damwain car yn 2010. Arhosodd Indi yma gan barhau i wneud ffrindiau. Roedd yn berson hoffus iawn ac yn garedig i bawb.

"Mae ei cholli'n sydyn fel hyn wedi torri ein calonau - byddwn yn gweld colled aruthrol ar ôl person arbennig iawn."

Mae'r heddlu'n dal i apelio am dystion i'r digwyddiad ar ffordd ymadael cyffordd 24 o'r A55 am 07:30 ddydd Iau, 24 Rhagfyr lle'r aeth car Citroen C1 oddi ar y ffordd.

Dylai unrhyw un allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio Uned Blismona Ffyrdd yr heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod S195872.