MK Dons 2-1 Caerdydd

Cyhoeddwyd

MK Dons 2-1 Caerdydd

Bydd Russell Slade yn siomedig bod Caerdydd wedi colli'r gêm yma, ond yn fwy siomedig yn y modd y'i collwyd hi.

Wedi hanner cyntaf ddi-sgôr, fe aeth y tîm cartref ar y blaen yn erbyn rhediad y chwarae wrth i gyn-ymosodwr yr Adar Gleision, Nicky Maynard, sgorio.

Yr ymwelwyr oedd yn creu mwy o gyfleoedd, a gyda naw munud yn weddill fe ddaeth y wobr wrth i Craig Noone sgorio i unioni'r sgôr.

Er bod Caerdydd yn haeddu ennill, fe fyddai pwynt wedi bod yn well na dim, ond fe gafodd hwnnw hyd yn oed ei dynnu oddi wrthyn nhw yn y funud olaf.

Josh Murphy sgoriodd yr ail i'r Dons gyda 11 eiliad yn weddill ar y cloc.

Caerdydd yn mynd adre'n waglaw felly - maen nhw'n wythfed yn tabl bellach, ond yn bwysicach mae bwlch o bedwar pwynt rhyngddyn nhw a'r chwech uchaf.