Llifogydd yn difrodi gardd hanesyddol ym Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Anthony Tavernor

Mae llifogydd difrifol wedi creu difrod sylweddol i ardd hanesyddol ar Ynys Môn. Cafodd mur 200 o flynyddoedd oed ei olchi i ffwrdd gan ddŵr yng Ngerddi Plas Cadnant ger Porthaethwy ar yr ynys.

Roedd perchenog y gerddi, Anthony Tavernor, wedi adnewyddu'r gerddi ers 20 o flynyddoedd, gan ei ddisgrifio fel "cynllun ei fywyd".

Ond yn dilyn dyddiau o law trwm sydd wedi achosi trafferthion mewn cymunedau ar hyd y gogledd, daeth "ton anferth o ddŵr" drwy'r gerddi yn oriau cynnar bore dydd Sadwrn.

Roedd Mr Tavernor wedi bod yn adnewyddu'r gerddi ar y safle 10 acer ers prynu'r stad yn 1996, a dros y blynyddoedd mae wedi datblygu fel cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr o Gymru a thu hwnt.

Planhigion prin

Wedi i'r afon Cadnant orlifo, cafodd nifer o blanhigion prin eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd gyda llif y dŵr ddydd Sadwrn.

Dywedodd Mr Tavernor: "Mae'r ardd yn gorwedd ar waelod dyffryn felly fe ddaeth llwyth anferth o ddŵr i lawr o'r caeau fel ton anferth, gan chwalu popeth oedd yn ei lwybr.

"Mae'n dorcalonnus. Hwn oedd cynllun fy mywyd - fy mhwrpas mewn bywyd am yr 20 mlynedd diwethaf - ac rwyf wedi byw a breuddwydio'r holl beth.

"Mae'n golygu popeth i mi. Rydym wedi cael cymaint o gefnogaeth gan bobl ers i ni roi llunie o'r difrod ar ein tudalen Facebook. Mae bron iawn fel bod mewn galar."

Dywedodd y byddai'n parhau gyda'r gwaith, gan obeithio agor drysau'r gerddi fel arfer ym mis Chwefror.

"Rwy'n siwr y byddai llawer o bobl yn rhoi'r gorau iddi, ond rwyf am ddyfal-barhau", meddai.

Ffynhonnell y llun, Anthony Tavernor
Ffynhonnell y llun, Anthony Tavernor
Ffynhonnell y llun, Anthony Tavernor