Gwahardd 40% o athrawon oherwydd ymddygiad 'amhriodol'

Cyhoeddwyd

Mae wedi dod i'r amlwg fod bron 40% o athrawon, gafodd eu gwahardd ers dwy flynedd, wedi eu cosbi oherwydd cydberthynas neu sgyrsiau "amhriodol" gyda disgyblion.

Dangosodd manylion Cyngor y Gweithlu Addysg fod 13 allan o 34 wedi eu gwahardd am y rheswm hwn rhwng Awst 2013 a 2015.

Cafodd dau arall eu gwahardd a tri arall eu cosbi oherwydd camymddwyn o natur arall yn ymwneud â chynnwys rhywiol.

Dywedodd Undeb yr Athrawon (NUT) nad oedd hyn yn gyffredin mewn ysgolion.

Pam cafodd yr 13 eu tynnu o'r gofrestr:

 • Tachwedd 2013 - Sgyrsiau amhriodol a rhywiol eglur gyda disgyblion drama Blwyddyn 12 ac un disgybl ar Facebook
 • Tachwedd 2013 - Cydberthynas rywiol gyda chyn ddisgybl (bachgen)
 • Tachwedd 2013 - Gweithgareddau rhywiol gyda bechgyn yn eu harddegau, rhoi cyffuriau ac alcohol iddyn nhw
 • Rhagfyr 2013 - Defnyddio iaith rywiol achosodd ofid i ddisgybl, sgyrsiau amhriodol gyda disgyblion
 • Ebrill 2014 - Datblygu cydberthynas amhriodol, cyfnewid e-byst a chyffwrdd disgyblion (merched) yn amhriodol
 • Mai 2014 - Cyfeirio'n amhriodol at ddeunydd â chynnwys rhywiol a dangos deunydd amhriodol o'r we wrth ddysgu
 • Mai 2014 - Sgyrsiau amhriodol gyda disgyblion (merched)
 • Mehefin 2014 - Cydberthynas rywiol gyda disgybl 15 oed (bachgen)
 • Mehefin 2014 - cofleidio a chusanu disgyblion yn amhriodol a hybu cyswllt amhriodol â disgyblion tu alln i'r ysgol
 • Medi 2014 - Cyswllt amhriodol â chyn ddisgyblion
 • Medi 2014 - Anfon negeseuon testun amhriodol at ddisgybl yn y chweched dosbarth
 • Tachwedd 2014 - Cyfnewid negeseuon ffôn rhywiol eglur gyda disgybl
 • Gorffennaf 2015 - Anfon negeseuon rhywiol eglur at ddisgybl, hynny yw negeseuon testun, Facebook a Skype

'Nifer yn fach'

"Rhaid cofio," meddai David Evans, ysgrifennydd NUT Cymru, "... fod y nifer o athrawon dan sylw yn fach iawn ... dyw hwn ddim yn ddigwyddiad cyffredin."

Dywedodd fod yr undeb yn aml yn delio â honiadau maleisus a ffug yn erbyn athrawon ond os oedden nhw'n wynebu honiadau o gamymddwyn, roedd angen ymchwiliad trylwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen NSPCC Cymru: "Dylai ysgolion fod yn drylwyr wrth recriwtio a gwirio ymgeiswyr - a darparu hyfforddiant cyson a sicrhau nad oes modd goddef unrhywun sy'n 'croesi'r llinell'."