Halifax 2-0 Wrecsam

Cyhoeddwyd

Halifax 2-0 Wrecsam

Ar y cychwyn, roedd digon o gyfleoedd i Wrecsam - am y chwarter awr gynta nhw oedd y tîm gorau cyn ildio gôl anniben.

Wedyn cynyddodd hyder Halifax a doedd dim patrwm i chwarae'r Cymry.

Roedd yn 2-0 i Halifax erbyn yr egwyl, amddiffyn Wrecsam ar chwâl a gormod o fylchau yn y cefn.

Cafodd amddifynnwr Wrecsam Jamal Fyfield ei anfon o'r cae yn y munudau ola.

Prynhawn hunllefus i'r Cymry. Fyddai rhywun yn meddwl bod Halifax yn y pedwar ucha nid y pedwar isa. Dim llawer o dân gan Y Dreigiau.