Tân Y Rhyl: Cyhoeddi enw'r dyn fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r dyn gafodd ei ddarganfod yn farw mewn adeilad yn Y Rhyl yr wythos ddiwetha.

Y dyn oedd perchennog Light Works, Barrie Newton, 71 oed o Ruddlan.

Ar Ragfyr 23 cafodd pedair injan dân o'r Rhyl, Abergele, Bae Colwyn a Threffynnon eu hanfon i Vale Road.

Dywedodd yr heddlu nad oedd y tân yn amheus.