Dim carchar am ddwyn cardiau hapchwarae

Cyhoeddwyd

Mae rheolwraig siop o Landudno, wnaeth ddwyn mwy na gwerth £3,000 o gardiau hapchwarae, wedi osgoi carchar.

Yn Llys Ynadon Llandudno cafodd Susan Ireland, 50 oed, ddedfryd ohiriedig o 12 wythnos o garchar.

Bydd rhaid iddi dalu iawndal o £1,400 i'w chyn-gyflogwyr ac i Camelot sy'n rheoli'r Loteri Genedlaethol.

Roedd hi wedi cyfaddef iddi ddwyn saith pecyn o'r cardiau oedd yn werth £3,062.

Hefyd roedd wedi cyfaddef iddi dwyllo drwy fynd â'r cardiau i siopau a hawlio 65 gwobr oedd yn werth mwy na £1,000.

Achub swyddi

Ym mis Rhagfyr clywodd y llys fod Ireland wedi defnyddio'r cardiau er mwyn ceisio ennill arian mawr i achub ei swydd hi a'i chydweithwyr.

Roedd wedi cael gwybod y byddai'r siop, oedd yn cyflogi pump o weithwyr, yn cau.

Brynhawn Mawrth dywedodd swyddog prawf wrth y llys fod Ireland yn difaru gwneud yr hynny a bod tîm iechyd meddwl cymunedol wedi'i hasesu.

Mi ddywedodd yr amddiffyn hefyd fod Ireland wedi gweithio trwy'i hoes.

Yn ogystal â'r iawndal fe fydd rhaid iddi dalu £165 o gostau.