BBC Cymru Fyw

Pennaeth yr Ardd Fotaneg yn ymddiswyddo

Published
image copyrightPA

Mae cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cadarnhau ei bod yn ymddiswyddo.

Dywed Dr Rosie Plummer ei bod yn rhoi'r gorau i fod yn gyfarwyddwr y safle yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, ar ôl chwe blynedd.

Ychwanegodd ei bod yn poeni am yr her sy'n wynebu'r ardd yn y dyfodol oherwydd toriadau gan y llywodraeth a'r cyngor sir.

Mae'r Cynghorydd David Jenkins wedi dweud y bydd y cyngor yn ystyried yr arian sy'n cael ei roi i'r ardd yn y flwyddyn newydd.

Mae'r cyngor eisoes wedi dweud y byddai'r cyfraniad i'r ardd yn lleihau o £70,000 eleni i £50,000 y flwyddyn nesaf ac yna £30,000 yn 2017/18.

Ychwanegodd y byddai angen i'r ardd roi fwy o ystyriaeth i'r iaith Gymraeg a cheisio bod yn fwy cynaliadwy.

Dywedodd Dr Plummer bod angen cydbwysedd: "Elfen fasnachol, ie, ond nid ar gost prif amcan yr ardd... Twristiaeth? Ie, ond nid ar gost cadwraeth ac addysg."

Dywedodd Mr Jenkins, llefarydd y cyngor ar adnoddau: "Mae'r ardd fotaneg yn atyniad pwysig i Sir Gaerfyrddin, ond mae angen iddi fod yn fwy cynaliadwy."

Ychwanegodd fod y safle eisoes yn gwneud mwy o arian nag unrhyw Ardd Fotaneg arall yn y DU.

Gwnaed cais am sylw gan Lywodraeth Cymru.