Pennaeth yr Ardd Fotaneg yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cadarnhau ei bod yn ymddiswyddo.

Dywed Dr Rosie Plummer ei bod yn rhoi'r gorau i fod yn gyfarwyddwr y safle yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, ar ôl chwe blynedd.

Ychwanegodd ei bod yn poeni am yr her sy'n wynebu'r ardd yn y dyfodol oherwydd toriadau gan y llywodraeth a'r cyngor sir.

Mae'r Cynghorydd David Jenkins wedi dweud y bydd y cyngor yn ystyried yr arian sy'n cael ei roi i'r ardd yn y flwyddyn newydd.

Mae'r cyngor eisoes wedi dweud y byddai'r cyfraniad i'r ardd yn lleihau o £70,000 eleni i £50,000 y flwyddyn nesaf ac yna £30,000 yn 2017/18.

Ychwanegodd y byddai angen i'r ardd roi fwy o ystyriaeth i'r iaith Gymraeg a cheisio bod yn fwy cynaliadwy.

Dywedodd Dr Plummer bod angen cydbwysedd: "Elfen fasnachol, ie, ond nid ar gost prif amcan yr ardd... Twristiaeth? Ie, ond nid ar gost cadwraeth ac addysg."

Dywedodd Mr Jenkins, llefarydd y cyngor ar adnoddau: "Mae'r ardd fotaneg yn atyniad pwysig i Sir Gaerfyrddin, ond mae angen iddi fod yn fwy cynaliadwy."

Ychwanegodd fod y safle eisoes yn gwneud mwy o arian nag unrhyw Ardd Fotaneg arall yn y DU.

Gwnaed cais am sylw gan Lywodraeth Cymru.